Тип конструкции:
Адрес: ул. Мясищева напротив д. 4 начало дома
.