Тип конструкции:
Адрес: г. Москва, Лескова ул., д. 18 - ост. "Коненкова ул." (из центра)
.