Тип конструкции:
Адрес: г. Москва, Коненкова ул. - ост. "Пришвина ул." (в центр)
.